кандида

При здрав женски организъм, влагалищното съдържимо включва множество видове бактерии и малко количество гъбички. Болшинството от бактериите са от полезния за вагиналното здраве род Lactobacillus. С дейността си те създават условия, които потискат развитието на вредните бактерии и гъбичките от род Candida. В противен случаи разрастването на гъбичните колонии води до вагинална гъбична инфекция (кандидоза).

При определени условия балансът на т.нар. вагинална флора се нарушава. В някои случаи дисбалансът настъпва без видими причини. Възможно ли е обаче нормалният баланс да се възстанови от само себе си? Може ли жените с кандидоза да разчитат, че вагиналното им здраве ще се възстанови без допълнителни грижи?

В кои случаи на кандидоза е възможно състоянието да се подобри от само себе си?

Вагиналната гъбична инфекция има свойството да хронифицира. Ако при остра кандидоза не се премахне напълно причинителя, заболяването след време се завръща. Това ще рече, че отшумяването на симптомите е само привидно и след време състоянието отново се обостря.

В някои случаи на остра кандидоза е възможно вагиналният баланс да се възстанови без външна намеса. Това обаче се отнася единствено за съвсем леките форми на гъбична инфекция, с едва доловими симптоми. При рационално хранене и подобрена интимна хигиена полезните бактерии връщат количественото си превъзходство и инфекцията отшумява.
В болшинството от случаите обаче симптоматиката скоро се връща, т.е. гъбичната инфекция рецидивира. В тези случаи справянето със заболяването изисква 2 стриктни мерки:

  • прилагане на средства за възстановяване на вагиналния баланс
  • качествена профилактика с изрядна интимна хигиена

За всяка жена, страдаща от остра или хронична кандидоза: висококачествен продукт за лечение и профилактика

В повечето от случаите за справяне с вагинална гъбична инфекция се налага да се предприемат терапевтични мерки. За бързо овладяване на кандидозата и профилактика на рецидивите може да се разчита на Лактобор Интим / Lactobor® Intim. Продуктът е 100% безопасен и с клинично доказан ефект. Благоприятното му действие се дължи на балансирания му състав. Лактобор Интим съдържа гликоген и млечна киселина (лактат). Те възстановяват нормалния вагинален pH-баланс и осигуряват хранителни вещества за полезните бактерии във вагиналната флора. Това е възможно най-комплексният ефект за поддържане на вагиналното здраве.

 

borola