бактериална вагиноза

Като бактериална вагиноза се определя всяка вагинална инфекция причинена от бактерии. Скорошни проучвания дават нови възможности на учените при диагностицирането и лечението на различните типове заболявания от тази група.

Бактериална вагиноза – най-честата форма на вагинит. Какво не знаехме за нея досега?

В основата на вагиналната инфекция, или вагинит, стоят най-често бактерии и гъбички. Болшинството от случаите са причинени от бактерии и се означават именно като бактериална вагиноза.

Това е един от най-често срещаните здравословни проблеми при жените, който обаче все още крие тайни. Досега например със сигурност знаехме, че бактериалните вагинални инфекции крият риск от преждевременно раждане. Нова информация за тях обаче продължава да се открива. Наскоро бяха обявени данни, които значително допълват познанията ни относно потенциалните причинители на бактериална вагиноза.

Научен екип от Отдела по клинични проучвания към Медицински център Хътчинсън в САЩ посочиха няколко неподозирани досега бактерии, които може да предизвикат вагинит. Новите данни почти удвояват броя на потенциалните причинители на бактериална вагиноза. Отдиференцирането на тези бактерии може да помогне да се намери отговор на няколко важни и досега неразгадани въпроса:

  • защо в над 30% от случаите бактериалните вагинози рецидивират?
  • на какво се дължат някои от сериозните усложнения?
  • и най-важното – защо антибиотичното лечение на бактериална вагиноза е успешно при едни жени и е неефективно при други?

Отговорът на последния въпрос вече може да бъде даден. Успехът на антибиотичното лечение е налице само, когато е изяснен конкретният причинител на бактериалната инфекция. Разкриването на новите потенциални причинители на вагинит ще позволи занапред много по-успешно да се назначава терапевтичната схема.

Големият пробив, до който последните открития водят

Специалистите са единодушни, че посочените открития преосмислят досегашния подход към лечението на бактериална вагиноза. Те дават допълнителна тежест на прилаганите досега методи за лечение, които не включват антибиотични продукти.

Един такъв метод включва прилагането на Лактобор Интим гел/Lactobor® Intim. Новите данни допълнително затвърждават ползите от употребата на този продукт при вагинална инфекция. Лактобор Интим действа за стимулиране растежа на естествената полезна вагинална микрофлора. Това е най-сигурният начин за борба с всички видове вредни бактерии, потенциални причинители на бактериална вагиноза.

Прилагането на Лактобор Интим има позитивен ефект при всяка жена, независимо от конкретния бактериален причинител на интимния й дискомфорт. Може да се прилага самостоятелно или като допълнение към антибиотичното лечение. Освен това продуктът действа също толкова добре и при гъбични вагинални инфекции (кандидози).

 

borola