вагинални смущения

Прекомерният стрес провокира най-разнообразни оплаквания, които далеч не са само психологически. Много малко жени са наясно с факта, че психическото напрежение може да повлияе и на интимното им здраве. Това е факт, доказан от редица проучвания, които асоциират хроничния стрес с редица вагинални смущения.

Една от основните особености при вагинални смущения, провокирани от стреса, е трудното поставяне на причинно-следствена връзка между двата фактора. Затова емоционалното състояние винаги трябва да се има предвид при проследяване причините за вагиналните проблеми. При установена връзка между тях и психологическото състояние на жената, лечебният подход трябва да включва комбинирани мерки за възстановяване на вагиналния и емоционалния баланс.

Механизъм на връзката “стрес – вагинални смущения”

Продължителният стрес затормозява функциите на имунната система и може да повлияе секрецията на женските полови хормони. И двата фактора неминуемо повлияват интимното здраве при жените и може да доведат до вагинални смущения.

Влагалищното съдържимо включва различни типове бактерии – полезни и потенциални опасни, формиращи т.нар. вагинална флора. При нормални условия числеността им е така балансирана, че полезните бактерии, известни като вагинални пробиотици, имат превес, което спомага за поддържане на вагиналното здраве.

Прекомерният стрес е един от мощните фактори, които може да нарушат баланса на вагиналната флора и да провокират вагинални смущения.

От друга страна, стресът повлиява и секрецията на женските полови хормони. Всяка промяна в нормалните им нива също може да повлияе баланса на вагиналната флора или да влоши състоянието на влагалищната лигавица, провокирайки интимни смущения у жената.

Допълнение към интимната хигиена при вагинални смущения

Освен установяването на точната причина за вагиналните смущения от ключово значение за премахването им е качественият лечебен подход. Необходимо е интимната хигиена да се допълни с продукти, които подобряват състоянието на влагалищната лигавица и балансират вагиналната флора.

Такъв продукт е Лактобор Интим / Lactobor® Intim, който съдържа гликоген и лактат (млечна киселина). Прилагането на Лактобор Интим компенсира и двата аспекта от негативното влияние на стреса върху интимното здраве на жената. Продуктът помага за:

  • подхранване и възстановяване числеността на лактобацилите във влагалището
  • подпомага поддържането на влагалищната лигавица, като предпазва от сухота и други, асоциирани с нея вагинални смущения

Лактобор Интим е напълно безопасно средство за овладяване на вагинални смущения във всяка възраст, включително по време на бременност.

borola